top of page

Gade & Mortensen Akustik yder rådgivning indenfor hele det akustiske fagområde med hovedvægt på rådgivning, projektering og måling indenfor rumakustik, bygningsakustik, akustisk arbejdsmiljø, AV-udstyr og trafikstøj. Vort speciale er projektering og bygherrerådgivning omkring akustik i kulturhuse og andre byggerier, hvortil der stilles vidtgående krav til de akustiske forhold

Den nære tilknytning til arkitektfaget har skabt særlig fokus på dialogen i programfasen og projekteringsprocessen – og på de særlige akustiske udfordringer, som vor tids arkitektur bringer med sig, samt på de muligheder der findes for at anvende lydreguleringen som arkitektonisk element.

logoKV.png

Gade & Mortensen Akustik A/S udfører:                                - indenfor følgende områder:

Konsulentbistand                                                                    Bygningsakustik

Planlægning                                                                            Rumakustik

Projektering                                                                              Podieakustik

Fagtilsyn                                                                                   Elektroakustik

Lydtekniske målinger                                                              Akustisk arbejdsmiljø

Kursusvirksomhed                                                                   Støj fra tekniske installationer

Konkurrencebistand                                                               Ekstern støj fra virksomheder

Bygherrerådgivning                                                                Vej- og togtrafikstøj

bottom of page